We noemden het al in de inleiding: financiële dienstverlening is maatwerk. Wij werken het liefst met prijsafspraken, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent.

Wij hanteren verschillende tarieven voor de diverse werkzaamheden: specialististische advisering gaat tegen een ander tarief dan administratieve dienstverlening. Eén heel belangrijk voordeel dat wij bieden ten opzichte van andere (grotere) kantoren: wij hebben geen duur kantoorpand en geen dure indirecte medewerkers. Wij hoeven dergelijke kosten dus niet terug te verdienen, wat zich vertaalt in een (fors) lager tarief, zonder in te boeten aan kwaliteit!

Bekijk onze klanten

Wij leveren onder meer de volgende dienstverlening:

Administratieve werkzaamheden, jaarcijfers en boekhoudingen:

 • het voeren van uw gehele of gedeeltelijke administratie
 • het opstellen van maand/kwartaal/halfjaar/jaarcijfers
 • accountancy (het opstellen van uw jaarstukken/jaarrekening/jaarrapport en publicatie-jaarstukken)
 • het opstellen van een balansdossier (indien u een andere accountant/adviseur heeft, maar wel zelf voor aanlevering van de betreffende cijfers wil zorgdragen)
 • het verzorgen van formulieren voor bijvoorbeeld CBS, branche-organisaties en opgaves verzekerd belang voor uw verzekeringen

Fiscale werkzaamheden:

 • het opstellen van uw aangiftes omzetbelasting
 • het opstellen van uw aangifte vennootschapsbelasting
 • het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting
 • het opstellen van aangiftes dividendbelasting
 • specifieke aangiftes, zoals overlijdensaangiftes, schenkingsrecht of successierecht
 • het verzorgen van toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag etc.
 • het controleren van belastingaanslagen
 • fiscale advisering

Overige advisering:

Advisering is maatwerk. Wij onderhouden, samen met u, contacten met banken, notarissen en verzekeringstussenpersonen.
Wij zijn uw sparringpartner. Wij kijken met u mee!

Daarnaast verzorgen wij diverse werkzaamheden op het gebied van uw salarisadministratie.

Naar Contact